[Bản Màu] Bussiness cho người Việt Nam Trung + Sơ cấp - 베트남인을 위한 비즈니스 한국어 초+중급

Tình trạng: Còn hàng
280.000₫ 400.000₫

SƠ CẤP

Năm xuất bản: 01/08/2019

Số trang: 272

Mục Lục

머리말 _ 5
일러두기 _ 7
초급활용 교재구성표 _ 14

1과 오늘부로 영업팀으로 발령을 받았습니다 ····································· 19
2과 일이 많아서 업무를 빨리 익혀야 돼요 ····...

Gọi ngay 0888 393 555 để được tư vấn miễn phí

SƠ CẤP

Năm xuất bản: 01/08/2019

Số trang: 272

Mục Lục

머리말 _ 5
일러두기 _ 7
초급활용 교재구성표 _ 14

1과 오늘부로 영업팀으로 발령을 받았습니다 ····································· 19
2과 일이 많아서 업무를 빨리 익혀야 돼요 ···························· 27
3과 전산팀에 연락해 보세요 ······························································· 33
4과 혼자 처리하면 안 돼요 ························································· 41
5과 홍보팀에 가서 말해 줄게요 ·························································· 49
6과 영업 실적을 보면서 계산을 하고 있는데요 ········································ 57
7과 어제 퇴근하려고 할 때 급한 연락이 왔습니다 ···································· 65
8과 한번 생각해 볼게요 ····················································· 73
9과 유니폼으로 빨간색이 좋겠어요 ······························ 81
10과 비가 많이 오고 바람도 심하게 불어요 ················································ 89
11과 무이네에 가기로 했어요 ······················································ 97
12과 기분이 좋아 보여요 ····················································· 105
13과 감기에 걸려서 콧물이 나요 ·············································· 113
14과 일찍 들어가는 게 어때요? ································································· 121
15과 사막이 무척 아름답더라고요 ·················································· 129
16과 이 표를 어떻게 쓰는지 잘 모르겠어요 ·································· 137
17과 안전 장갑을 껴야 하잖아요 ····································· 145
18과 화재가 나지 않도록 미리 조심해야겠어요 ······································· 153
19과 지금 자리에 안 계십니다 ··························································· 161
20과 이따가 다시 전화한다고 전해 주세요 ······························ 169
21과 내일까지 보고서를 제출하라고 하셨어요 ································· 177
22과 밥 한번 먹자고 했어요 ················································· 185
23과 마감일이 오늘인 줄 알았습니다 ··················································· 193
24과 사랑을 받으려면 내가 먼저 표현해야 하는 것 같습니다 ···················· 201
25과 회사에서 일한 지 이 년이 되었어요 ······································· 209

부록: 듣기 대본 ··································································· 219
부록: 정답 ················································································· 244

TRUNG CẤP
 

Năm xuấ tbản: 01/08/2019

Số trang: 256

Mục Lục

머리말 _ 6
일러두기 _ 8
중급 교재구성표 _ 14

1과 투안 대리가 없는 동안 업무에 차질이 생기지 않도록 신경 써 주세요 ···· 19
2과 일은 할 만해요? ··························································· 27
3과 파일을 확인하다가 실수로 지워 버렸어요 ············································· 35
4과 손님들이 공항에 도착하시자마자 식당으로 모시도록 하세요 ············ 43
5과 한국에서 중요한 손님이 오시거든요 ············································ 51
6과 방은 바다가 보이는 쪽으로 예약했습니다 ············································ 59
7과 투안 씨가 지각할 리가 없는데요 ···················································· 67
8과 큰일 날 뻔했네요 ····················································· 75
9과 교통사고 당했다면서? ······································································· 83
10과 저희 제품이 좋은 평가를 받았다니 기쁩니다 ······································· 91
11과 열심히 노력하더니 좋은 일이 생겼네요 ················································ 99
12과 사용하시다가 보면 무척 만족하실 겁니다 ········································· 107
13과 성능 향상이야말로 가장 신경 써야 할 부분입니다 ···························· 115
14과 눈길을 끄는 노트북들이 많던데요 ······················································ 123
15과 성능이 좋은데도 소비자의 외면을 받고 있습니다 ····························· 131
16과 결과를 살펴봤더니 무게가 가장 중요한 것으로 나타났습니다 ········ 139
17과 이 개발안대로 상부에 보고하겠습니다 ·············································· 147
18과 제품명 공모에 참가해 보지 그래요? ···················································· 155
19과 다른 업무를 처리하느라고 미처 못했어요 ········································· 163
20과 사용할수록 우리 제품의 매력에 빠질 것입니다 ································ 171
21과 고생 끝에 낙이 온다더니 드디어 신제품이 나오네요 ························ 179
22과 모르는 사람이 없을 정도라고 합니다 ················································· 187
23과 앞으로도 계속 발전해 갈 것입니다 ······················································ 195
24과 아무래도 둘이 사귀는 모양이에요 ······················································ 203
25과 바쁘시더라도 오셔서 축하해 주시면 감사하겠습니다 ······················ 211

부록 : 정답 ···························································· 219

Với mong muốn mang lại sự hài lòng cho quý khách khi mua hàng, chúng tôi có những quy định trong vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm quý khách mua là sản phẩm mà vừa ý nhất.

1. Chúng tôi sẽ được thực hiện và chuyển phát dựa trên mẫu khách hàng đã chọn. Trường hợp không có đúng sản phẩm Quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận gửi sản phẩm tương tự thay thế.

2. Thời gian chuyển phát tiêu chuẩn cho một đơn hàng là 12 giờ kể từ lúc đặt hàng. Chuyển phát sản phẩm đến các khu vực nội thành thành phố trên toàn quốc từ 4 giờ kể từ khi nhận hàng, chuyển phát ngay trong ngày đến các vùng lân cận (bán kính từ 10km – 50km).

3. Các đơn hàng gửi đi quốc tế: không đảm bảo thời gian được chính xác như yêu cầu, không đảm bảo thời gian nếu thời điểm chuyển phát trùng với các ngày lễ, tết và chủ nhật tại khu vực nơi đến.

4. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, người nhận đi vắng:

- Nếu chưa rõ địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại trong vòng 6 tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp ko liên lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại thanh toán.

- Nếu địa chỉ là công ty, văn phòng, nhà ở… Chúng tôi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận

- Để tại một nơi an toàn người nhận dễ nhận thấy tại nhà, văn phòng, công ty… Trường hợp này không có ký nhận.

5. Trường hợp người nhận không nhận đơn hàng:

- Chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng. Trường hợp này sẽ không được hoàn trả thanh toán.

6. Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ:

- Không đúng địa chỉ: trường hợp sai địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại 6 tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian, nếu địa chỉ mới không quá 3km sẽ phát miễn phí. Trường hợp địa chỉ mới xa hơn 3km sẽ tính thêm phí theo quy định chuyển phát.

7. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu: đơn hàng sẽ được hủy và không được hoàn lại thanh toán.

8. Chúng tôi không vận chuyển sản phẩm đến các địa chỉ trên tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, khu vực nguy hiểm, các khu vực cấm…

Sản phẩm nổi bật

[Sách màu] Combo Luyện nghe Tiếng Hàn Kyung Hee...

480.000₫ 590.000₫

[Sách màu] Combo Luyện viết Tiếng Hàn Kyung Hee...

480.000₫ 590.000₫

0888 393 555
popup

Số lượng:

Tổng tiền: